Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ZATO 50 WG je širokospektrálny mezostémový listový fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu jabloní proti múčnatke jabloňovej a chrastavitosti jabĺk a viniča proti múčnatke viniča, peronospóre viniča a plesni sivej.

Trifloxystrobin je strobilurínová účinná látka, ktorá umožňuje dlhopôsobiaci účinok proti viacerému radu chorôb. Má mezostémový spôsob účinku, ktorý sa vyznačuje vysokou afinitou na voskovú vrstvu rastlín. Postupne dochádza ku jeho redistribúcii do priestoru rastlín pri jeho vyparovaní a opätovnom priľnutí na rastlinách. Iba určitá časť účinnej látky preniká do listových pletív. Má translaminárny účinok. Prenos trifloxystrobínu cievnym systémom je značne obmedzený. Trifloxystrobin významne zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia na povrchu rastlín. Značne zabraňuje rastu patogéna ako i tvorbe haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k inhibícii respirácie znemožnením prenosu
elektrónov v mitochondriách v bunkách huby. Nevzniká žiadna krížová rezistencia medzi strobilurínmi a fungicídmi patriacimi do inej chemickej triedy, napr. inhibítormi syntézy sterolu.

Použitie:
Vinič, jabloň

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Chrastavitosť jabĺk, múčnatka jabloňová, múčnatka viniča, peronospóra viniča, pleseň sivá

Dávkovanie:
0,15 – 0,25 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.