Obchod

Pôsobenie prípravku:
Acetamiprid, účinná látka prípravku MOSPILAN 20 SP, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Použitie:
Zemiak, repka ozimná, repka jarná, jabloň, rajčiak, paprika

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Pásavka zemiaková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, voška skorocelová, voška jabloňová, molica skleníková, voška broskyňová

Dávkovanie:
0,06 – 0,25 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.