Základy pestovania rastlín

28. februára 2023

Charakteristika pôvodcov chorôb rastlín

Z hľadiska správnej orientácie v ochrane rastlín je užitočné a dôležité pred samotnou charakteristikou príčin vzniku a pôvodcov chorôb vedieť, čo zahŕňa pojem choroba rastliny. Pod týmto pojmom sa […]
28. februára 2023

Charakteristika živočíšnych škodcov rastlín

V prípade živočíšnych škodcov nespôsobujú vážnejšie poškodenia rastlín jednotlivé jedince, ale spravidla premnožené populácie škodlivého druhu. Pokiaľ existuje v ekosystéme prirodzená rovnováha, sú v ňom populácie všetkých organizmov, teda […]
28. februára 2023

Základy biologickej ochrany rastlín

Pojem biologická ochrana rastlín môže byť chápaný rôzne, najmä kvôli existencii širšej a užšej definície tohto pojmu. Biologická ochrana v užšej definícii zahŕňa použitie živých organizmov a produktov […]
28. februára 2023

Základy chemickej ochrany rastlín a používania pesticídov

Používanie pesticídov v poľnohospodárskej ale aj v záhradkárskej praxi vyžaduje určité znalosti, ktoré sú v zostručnenej podobe uvedené v nasledujúcom texte. K používaniu pesticídov totiž nemožno pristupovať ľahkovážne a neuvážene, pretože sa […]
28. februára 2023

Základy integrovanej ochrany rastlín

Prvým krokom v štúdiu a vykonávaní ochrany rastlín je správne pochopenie jej podstaty a úlohy. Pre niektorých záhradkárov sa pod pojmom ochrana rastlín skrývajú iba chemické postreky, […]
28. februára 2023

Základy preventívnej ochrany rastlín

Cieľom preventívnej ochrany je predchádzanie vzniku choroby alebo poškodenia škodcom využitím všetkých dostupných metód, okrem zásahov chemickými prípravkami. Preventívna ochrana je vo veľkovýrobe ale najmä v záhradkách […]

Košík

Váš košík je prázdny.