27. februára 2023

Krytonos kapustový

Symptómy V našich podmienkach sa môžu v záhradách vyskytovať dva kmene krytonosa kapustového (jarný a jesenný). Chrobáky jarného kmeňa sa vyskytujú už v apríli a poškodzujú listy požerkami (vyžieraním drobných otvorov). […]
27. februára 2023

Mlynárik kapustový

Symptómy Mladé húsenice mlynárika zo začiatku skeletujú listy, neskôr vyžierajú drobné otvory do čepele a na konci svojho vývoja môžu spôsobovať holožer, pričom zostávajú len hrubé žilky. […]
27. februára 2023

Molička kapustová

Symptómy Húseničky tesne po vyliahnutí vyžierajú v listoch kapustovitých rastlín 3 až 4 mm dlhé míny. Neskôr sa presúvajú na spodnú stranu listov, do ktorých vyžierajú okienka. […]
27. februára 2023

Mora kapustová

Symptómy Mladé húsenice vyžierajú do listov hlúbovín  najskôr drobné jamky, neskôr väčšie otvory a nakoniec vyžierajú listy úplne, pričom zanechávajú len listovú žilnatinu. Vyžraté chodbičky možno pozorovať […]
27. februára 2023

Skočky

Symptómy Skočky poškodzujú listy vyhlodávaním 1 až 2 mm veľkých okrúhlych jamiek a okienok z vrchnej strany listov. Klíčiace rastlinky môžu byť poškodené chrobákmi ešte pred vzídením, prípadne  […]
27. februára 2023

Voška kapustová

Symptómy Listy napadnutých rastlín sa deformujú, lyžicovite sa stáčajú, žltnú a zasychajú. V niektorých prípadoch zaniká vegetačný vrchol rastlín. Rastliny sú polepené medovicou a na týchto miestach, ako aj […]

Košík

Váš košík je prázdny.