Choroby a škodcovia záhradných plodín

27. februára 2023

Choroby a odumieranie kmeňov ovocných stromov

Pôvodcovia choroby: komplex húb alebo jednotlivé huby z rodov Pleurotus, Armillaria, Nectria, Stereum, Auricularia, Sarcodontia, Radulum, Polyporellus, Phelinnus a pod.   Symptómy Ochorenie sa prejavuje na kmeni stromov […]
27. februára 2023

Choroby koreňov, hľúz a cibúľ

Pôvodcovia choroby: rôzne druhy fytopatogénnych húb   Symptómy Symptómy poškodenia koreňov, cibúľ alebo hľúz okrasných rastlín sa počas vegetácie na rastlinách prejavujú zaostávaním rastlín v raste, prípadne ich […]
27. februára 2023

Chrastavitosť čerešne

Pôvodca choroby: Venturia cerasi (huba)   Symptómy Typickým symptómom chrastavitosti je tvorba škvŕn na plodoch, ktorá začína koncom júna až začiatkom júla, kedy sú škvrny drobné, […]
27. februára 2023

Chrastavitosť hrušiek

Pôvodca choroby: Venturia pirina (huba)   Symptómy Choroba postihuje hlavne listy, plody a výhony. Na spodnej strane listov sa tvoria zelenohnedé až zeleno-čierne, pomerne ostro ohraničené […]
27. februára 2023

Chrastavitosť jabloní

Pôvodca choroby: Venturia inaequalis (huba)   Symptómy Prvé symptómy sa tvoria na listoch v podobe relatívne nenápadných tmavých škvŕn so sieťovitou štruktúrou, ktoré sa často prehliadnu. […]
27. februára 2023

Chrúst obyčajný

Symptómy Typickým príznakom je silný a rozsiahly povrchový žer listov alebo poškodené podzemné orgány rastlín. Na ovocných stromoch sú listy obžraté obvykle v smere od obvodu do […]
27. februára 2023

Chrúst obyčajný/pagaštanový

Symptómy Typickým príznakom napadnutia záhonov okrasných rastlín sú vädnúce a postupne usychajúce rastliny. Podzemné orgány rastlín sú poškodené hrubým žerom spôsobeným larvami chrústov tzv. pandravami. Pandravy sú […]
27. februára 2023

Čiarkovitosť zemiaka

Pôvodca choroby: Potato virus Y (vírus)   Symptómy Príznaky začínajú nepravidelnými mozaikovými škvrnami na listoch, často len na jednotlivých byliach. Typickými príznakmi (hlavne po sekundárnej infekcii) […]
27. februára 2023

Čierna hniloba mrkvy

Pôvodca choroby: Stemphylium radicinum (huba)   Symptómy Hniloba sa počas vegetácie objavuje na listoch, odkiaľ prechádza aj na koreňový kŕčok, ktorý hnedne, hnije a huba preniká […]
27. februára 2023

Deficit bóru (srdiečková hniloba, kamienkovitosť plodov)

Príčina choroby: nedostatok bóru (B) v pôde alebo v rastlinných pletivách   Symptómy Symptómy vyvolané nedostatkom bóru môžu byť rozdielne, v závislosti od hostiteľskej rastliny: Srdiečková hniloba sa vyskytuje […]
27. februára 2023

Deficit draslíka

Príčina choroby: nedostatok draslíka (K) v pôde alebo v rastlinných pletivách   Symptómy Deficit draslíka sa okrem menej nápadných príznakov (brzdenie rastu, skracovanie internódií) prejavuje najtypickejšie zvinovaním okrajov […]
27. februára 2023

Deficit dusíka

Príčina choroby: nedostatok dusíka (N) v pôde alebo v rastlinných pletivách   Symptómy Deficit dusíka sa prejavuje celkovým spomaleným rastom a žltým alebo málo intenzívnym zeleným sfarbením. V pokročilom […]
27. februára 2023

Deficit horčíka

Príčina choroby: nedostatok horčíka (Mg) v pôde alebo v rastlinných pletivách   Symptómy Typickým symptómom je medzižilová chloróza – nerovnomerné žltnutie listov, ktoré začína v medzižilovom priestore a vedie k tzv. […]
27. februára 2023

Deficit molybdénu (vyslepnutie karfiolu)

Príčina choroby: nedostatok molybdénu (Mo) v pôde alebo v rastlinných pletivách   Symptómy Deficit molybdénu sa prejavuje najmä na hlúbovinách deformáciou a redukciou listov (hlavne srdiečkových). Na karfiole sa […]
27. februára 2023

Deficit vápnika (horká škvrnitosť jabĺk, apikálna hniloba rajčiaka a papriky)

Príčina choroby: nedostatok vápnika (Ca) v pôde alebo v rastlinných pletivách   Symptómy Nedostatok vápnika sa na jablkách  prejavuje na povrchu plodov v podobe mierne vpadnutých okrúhlych škvŕn, […]

Košík

Váš košík je prázdny.