Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok VITISAN pôsobí ako kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym aj kuratívnym účinkom proti múčnatke viniča. Po aplikácii dochádza k vysušeniu pôvodcu choroby. Zásadité pH a zvýšený osmotický tlak obmedzuje vývoj mycélia húb. Tak je zabránené ďalšej infekcii. Pre dobrú účinnosť je dôležité zabezpečiť dôkladné pokrytie celého povrchu ošetrenej plochy.

Použitie:
Vinič

Spektrum účinnosti:
Múčnatka viniča

Dávkovanie:
3,0 – 12,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.