Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KARATE ZEON 5 CS na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny
syntetických svetlostabilných pyrethroidov.

Účinná látka lambda-cyhalothrin rýchlo preniká do kutikuly hmyzu a spôsobuje narušenie nervového systému zasahovaním do sodíkových kanálov čím dochádza k rýchlemu úhynu hmyzu. V priebehu niekoľkých minút dochádza k dezorientácií a zastaveniu žeru, nasleduje ochrnutie a úhyn hmyzu. Protipožerový a repelentný účinok tiež prispieva k účinku ochrany plodín, zahŕňujúci prevenciu prenosu vírusov hmyzom. Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (knockdown efektom) a dlhým reziduálnym pôsobením. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed.

Použitie:
Obilniny, ovos, kukurica, bôb, repka ozimná, repka jarná, repa cukrová, repa kŕmna, ľan, lucerna, ďatelina lúčna, chmeľ, kapustová zelenina, kapusta kŕmna, broskyňa, hrach, jabloň, jahoda, kapusta, okrasné dreviny, okrasné rastliny, ovocné dreviny, ovocné kry, ovocné stromy, paprika, rajčiak, uhorka, vinič, zemiak

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Blyskáčik repkový, byľomor, húsenice, kohútiky, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, kukuričiar koreňový – Imága, kvetovka jabloňová, kvetovka jahodová, listáriky, mlynárik kapustový, molice, mora bavlníková – húsenice, obaľovače, pásavka zemiaková, plodomor šošovicový, blchy, ploštice, podkopáčik špirálový, skočky, vijačka, voška, zunčavka jačmenná

Dávkovanie:
0,1 – 0,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.