Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SPINTOR obsahuje účinnú látku spinosad, ktorá je prírodným produktom získaným
fermentačnou činnosťou baktérie Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde.
Spinosad ako zmes dvoch komponentov (spinosynu A a spinosynu D) sa vyznačuje nízkou
toxicitou voči človeku a teplokrvným živočíchom, rýchlym odbúravaním v životnom prostredí a
nízkym rizikom akumulácie v telách vodných živočíchov.

Prípravok SPINTOR pôsobí ako kontaktný a požerový insekticíd. Účinná látka depolarizuje neuróny hmyzu activáciou receptoru acetylcholínu, ktorá sa prejavuje nekontrovateľnými svalovými kontrakciami hmyzu, následnou paralýzou a dochádza k úhynu škodcu. Príjem účinnej látky nastáva priamym kontaktom s látkou alebo príjmom potravy. Účinok nastáva už po niekoľkých hodinách. Pôsobenie účinnej látky spočíva v ovplyvňovaní aktivity neurónov, Doposiaľ nebola preukázaná rezistencia škodcov voči účinnej látke. Zaschnutý postrek na povrchu ošetrených rastlín nie je nebezpečný pre včely alebo iný užitočný hmyz.

Prípravok SPINTOR sa vyznačuje vysokou selektivitou voči dravému roztočovi Typhlodromus pyri.

Použitie:
Kapusta, rajčiak, baklažán, paprika, uhorka, zemiaky, vinič, jabloň

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Mlynárik kapustový, mora kapustová, strapky, pásavka zemiaková, obaľovače, obaľovač jablčný, podkopáčiky

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.