Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SCALA je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti
chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s
kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) a naviac
po dobu 2-3 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré
sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces.
Spoľahlivo účinkuje aj pri teplotách už od 5 °C, keď systematické fungicídy zo skupiny DMI
zlyhávajú.
Prípravok SCALA sa vyznačuje dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj
kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

Použitie:
Jadroviny, vinič, jahody

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Chrastavitosť jadrovín, pleseň sivá

Dávkovanie:
0,375 – 2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.