Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok GAZELLE je insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu zemiakov, repky, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní.

Acetamiprid, účinná látka prípravku GAZELLE, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako
neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Použitie:
Čerešňa, jabloň, kôstkoviny, malina, paprika, rajčiak, repka jarná , repka ozimná, slnečnica, višňa, zemiak

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Blyskáčik repkový, byľomor, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, molice, nosánik, pásavka zemiaková, štítničky, strapky, voška

Dávkovanie:
0,06 – 0,25 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.