Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TOPAS 100 EC je systémový fungicídny prípravok s výrazným účinkom proti múčnatke
jabloňovej a chrastavitosti jadrovín v jadrovinách a múčnatke viniča vo viniči.

Účinná látka penconazole patrí medzi DMI fungicídy, do chemickej skupiny triazolov. Fungicídna účinnosť penconazolu spočíva v tom, že brzdí syntézu ergosterolu a tým blokuje funkciu bunkových
membrán. Účinná látka preniká do rastliny prostredníctvom listov a stoniek v priebehu 24 hodín.
Po tomto období už nemôže dôjsť k zmytiu dažďom. V rastline sa pohybuje účinná látka
akropetálne, smerom k novým prírastkom. Penconazol pôsobí na mycélium, resp. hýfy.
Prípravok je možné použiť preventívne ako aj kuratívne.

Použitie:
Jadroviny, vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová, múčnatka viniča

Dávkovanie:
0,25 – 0,45 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.