Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TALENDO EXTRA obsahuje dve účinné látky proquinazid a tetrakonazol.

Proquinazid je chinazolinonová účinná látka z triedy azanaftalénov s novým mechanizmom účinku (signálna transdukcia), ktorý pôsobí lokálne systémovo, translaminárne a špecificky preventívne proti múčnatke viniča. Inhibuje vytváranie apresorií a klíčenie spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje dlhodobo reziduálne a nevykazuje krížovú rezistenciu k fungicídnym triazolom, morfolínom a strobilurínom.

Tetrakonazol je širokospektrálny systémový triazol zo skupiny I inhibítorov biosyntézy ergosterolu s preventívnou, kuratívnou a eradikačnou účinnosťou. Akropetálna translokácia zaisťuje ochranu nových prírastkov. Inhibuje sporuláciu, tvorbu apresorií a rast mycélia múčnatky. Vykazuje vysokú a dlhodobú endoterapeutickú aktivitu.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča

Dávkovanie:
0,025 %/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.