Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok QUALY 300 EC je systémový fungicídny prípravok poskytujúci preventívnu a kuratívnu ochranu jabloní proti chrastavitosti. Do rastlinných pletív preniká rýchlo v priebehu 2 hodín po ošetrení.

Účinná látka cyprodinil z chemickej skupiny anilínopyrimidínov účinkuje ako inhibítor
biosyntézy metionínu, potláča sekréciu hydrolytických enzýmov a zasahuje mechanizmus
penetrácie v životnom cykle cieľového patogéna. Cyprodinil je v rastlinných pletivách
rozvádzaný akropetálne smerom k novým prírastkom a translaminárne. Prípravok je po
vyschnutí na povrchu listov a plodov odolný voči zmyvu dažďom. Poskytuje vysokú účinnosť
proti chrastavitosti i pri nižších teplotách.

Použitie:
Jabloň

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Chrastavitosť jabĺk

Dávkovanie:
5 ml/100m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.