Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok QUADRIS MAX obsahuje dve účinné látky – azoxystrobin a folpet.

Účinná látka azoxystrobin patrí do novej chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové
deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií.
Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje,
aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie.

Účinná látka – folpet – je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia
a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii delenia buniek
patogéna. Folpet posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča a proti bielej hnilobe.

Prípravok QUADRIS MAX sa vyznačuje širokým spektrom účinku, ktorý zahŕňa najvýznamnejšie
choroby viniča hroznorodého – peronospóru viniča (Plasmopara viticola), múčnatku viniča
(Uncinula necator), bielu hnilobu (Coniella diplodiella) a pleseň sivú (Botrytis cinerea).

Prípravok QUADRIS MAX môže byť použitý v systémoch integrovanej produkcie viniča (IPM).

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Peronospóra viniča, múčnatka viniča, biela hniloba, pleseň sivá

Dávkovanie:
1,5 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.