Obchod

Pôsobenie prípravku:
Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5 SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed,
nevykazuje žiadny translaminárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky vývojové
štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní.

Použitie:
Jabloň, vinič, chmeľ

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Roztočec ovocný, vlnovník viničový (erinóza), hálkovec viničový, roztočec chmeľový

Dávkovanie:
10 – 18,75 ml/100 m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.