Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MERPAN 80 WDG je granulovaný fungicídny prípravok na riedenie vodou na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín.

Účinná látka captan z chemickej skupiny phthalimidov má kontaktný a preventívny účinok
potláčajúci rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín.

Použitie:
Jadroviny

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Chrastavitosť jadrovín

Dávkovanie:
2,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.