Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MAVRIK je postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej:voda (EW), určený na ničenie cicavých a žravých škodcov v poľných plodinách, zemiakoch, viniči a jabloniach.

Účinná látka tau-fluvalinate patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový
jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša
funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné,
aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín.

Použitie:
Bôb, zemiak, repka ozimná, repka jarná, horčica, jabloň, vinič, prázdne sklady a výrobne, silá

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Voška maková, strapky, pásavka zemiaková, blyskáčik repkový, obaľovač jablčný, obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný, škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz

Dávkovanie:
1 – 5 ml/100m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.