Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ALCOBAN je vysokoúčinný, mnohostranne použiteľný fungicíd zabraňujúci klíčeniu spór húb. Podmienkou vysokého stupňa účinnosti je vytvorenie postrekového filmu na listoch a pravidelné ošetrovanie v 8 – 10 dňových intervaloch v závislosti na priebehu počasia.

Pri ošetrovaní jadrovín proti chrastavitosti (Venturia inaequalis) má kuratívny účinok pri aplikácii
do 48 hodín po vzniku infekcie.

Prípravok ALCOBAN je odporúčaný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín, pretože predstavuje len malé riziko pre dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Použitie:
Čerešňa, višňa, broskyňa, jadroviny

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Dierkovitosť listov, škvrnitosť listov, kučeravosť broskyňových listov, chrastavitosť jadrovín

Dávkovanie:
0,5 – 0,75 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.