Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok VIVANDO je lokálne systémový fungicídny prípravok na ochranu viniča proti múčnatke viniča, obsahuje účinnú látku metrafenone. Metrafenone je prvá účinná látka zo skupiny benzofenónov. Mechanizmus účinku zatiaľ nie je objasnený, odlišuje sa však od všetkých v súčasnosti povolených fungicídov proti múčnatke viniča. VIVANDO zabraňuje prieniku infekčných štruktúr do rastliny, rastu mycélia, haustórií a sporulácii múčnatky viniča. Najlepšia účinnosť je dosiahnutá pri preventívnej aplikácii prípravku. VIVANDO je rastlinou rýchle prijímané.

Prípravok VIVANDO sa vyznačuje preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti múčnatke viniča (Uncinula necator).

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča

Dávkovanie:
2 ml/100m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.