Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SPIROX D je systémový fungicíd, ktorý tvorí kombinácia účinných látok spiroxamin zo skupiny spiroketalamínov a difenoconazole zo skupiny triazolov. SPIROX D sa vyznačuje dlhodobým preventívnym a kuratívnym účinkom, zabraňuje syntéze sterolov a pôsobí ako demetylačný inhibítor.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča, čierna hniloba viniča, červená spála viniča

Dávkovanie:
0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.