Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravky SIVANTO PRIME je insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na ochranu ovocných drevín, viniča a zeleniny proti živočíšnym škodcom.

Flupyradifurone je systémovo pôsobiaca účinná látka patriaca do chemickej skupiny butenolidy.
Mechanizmus účinku spočíva v narúšaní prenosu impulzov nervového systému. Viaže sa proteín
acetylcholínových receptorov, kde pomocou depolarizácie spôsobuje narušenie nervových buniek.
Tento proces nemôže byť deaktivovaný pôsobením acetylcholinesterázy, je teda nezvratný.

Použitie:
Jabloň, hruška, vinič, šalát, rajčiak, paprika, uhorka, okrasné rastliny, ovocné škôlky

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Vošky, piliarka jabloňová, méra jabloňová, méra hrušková, cikádky, molica skleníková, molica tabaková, voška broskyňová, molica skleníková

Dávkovanie:
0,5 – 0,75 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.