Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MELODY COMBI WG obsahuje kombináciu dvoch účinných látok s odlišným
mechanizmom účinnosti. Pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Má antisporulačný účinok,
liečebne pôsobí do 3 dní po vzniku infekcie. Systémovo pôsobiaci iprovalicarb a kontaktne pôsobiaci
folpet sa svojim účinkom vzájomne dopĺňajú a tým sa dosahuje dobrá účinnosť.

Iprovalicarb je systémová účinná látka zo skupiny amidov kyseliny karboxylovej Na krátke
vzdialenosti v rastlinách je translokovaná pasívne cez bunkové steny. Po prechode účinnej látky
do xylémových vodivých ciest je masívnejšie rozvádzaná transpiračným prúdom rastlín.

Folpet je kontaktná účinná látka zo skupiny ftalimidov s preventívnym účinkom. Inhibuje klíčenie
spór hubových patogénov na povrchu rastliných pletív a potláča rast mycélia. Zasahuje do procesu
respirácie, priepustnosti bunkových stien a delenia buniek patogénov.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Peronospóra viniča, pleseň sivá, biela hniloba

Dávkovanie:
1,8 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.