Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Markate 50 na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických
svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“, ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tieto kanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale, repka ozimná, repka jarná, bôb, hrach, zemiak, repa cukrová

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Vošky, voška ovsená, skočky, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový, listáriky, obaľovač hrachový, kvetárka repová, skočka repová

Dávkovanie:
0,1 – 0,15 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.