Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KARATHANE NEW je kontaktný fungicíd, pôsobiaci preventívne a eradikatívne. Prípravok KARATHANE NEW účinkuje kontaktne proti väčšine druhov múčnatky prerušením fosforylácie v mitochondriách buniek patogénnej huby.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča

Dávkovanie:
0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.