Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok HORIZON 250 EW obsahuje systémovú účinnú látku tebuconazole.

Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vo viniči má vedľajšiu účinnosť aj proti plesni sivej (Botrytis cinerea).

V ozimnej repke má HORIZON 250 EW pri jesennej aplikácii (BBCH 12-14) vedľajšiu účinnosť
proti fómovej hnilobe (Phoma lingam). Účinná látka tebuconazole spôsobuje rastovo-regulačný
efekt, ktorý zabraňuje vybiehaniu rastlín. Jesenná aplikácia zvyšuje odolnosť repky a zabezpečí jej
lepšie prezimovanie, jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

Použitie:
Repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, slivka, čerešňa, višňa, vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, monilióza kôstkovín, múčnatka viniča

Dávkovanie:
0,4 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.