Obchod

Pôsobenie prípravku:
Acetamiprid, účinná látka prípravku GAZELLE LIQUID, je vysoko účinný systémový
insekticíd, zo skupiny neonikotinoidov, ktorý pôsobí ako neurotoxikant. Viaže sa na nikotínové
receptory acetylcholínu v centrálnom nervovom systéme hmyzu, čím následne dochádza
k paralýze a úhynu cieľových škodcov.

Použitie:
Pšenica, repka

Spektrum účinnosti:
Voška ovsená, voška čremchová, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový

Dávkovanie:
0,35 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.