Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DOMARK 10 EC je širokospektrálny fungicíd zo skupiny triazolov so systémovým účinkom, ktorý pôsobí proti múčnatke jabloňovej na jabloniach a proti múčnatke viniča na viniči. Môže byť aplikovaný v rôznych rastových fázach.

Účinná látka tetraconazole z chemickej skupiny triazolov patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu. Tetraconazole nevplýva na tvorbu giberelínov ani iných rastlinných sterolov a preto nespôsobuje na ošetrovaných rastlinách príznaky fytotoxicity.

Použitie:
Vinič, jabloň

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča, múčnatka jabloňová

Dávkovanie:
0,25 – 0,3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.