Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CASSIOPPE 79 WG je postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča, plesni sivej a bielej hnilobe.

Účinná látka fosetyl-Al patrí medzi fosfonáty, podskupinu etylfosfonáty (FRAC kód č 33). Pôsobí špecificky, ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a zloženie bielkovín, čím posilňuje odolnosť rastlinných pletív proti infekcii. Obmedzuje klíčenie zoospór, blokuje rast mycélia a čiastočne obmedzuje sporuláciu húb. Má systémový účinok, v rastline sa šíri akropetálne (xylémom) a bazipetálne (floémom). Fosetyl Al je prijímaný najmä nadzemnými časťami rastlín, ale aj koreňmi. Nadzemné časti prijímajú Fosetyl Al 30 minút po aplikácii. Má preventívny účinok, ktorý dlhodobo pôsobí najmä v období aktívneho rastu rastlín, čím sa chránia vegetačné vrcholy rastlín.

Účinná látka iprovalicarb patrí medzi amidy kyseliny karboxylovej (CAA, FRAC kód č. 40, mechanizmus účinku je č. F5). Pôsobí špecificky, narúša biosyntézu fosfolipidov a ich ukladanie v bunkových stenách. Pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Časť účinnej látky zostáva na povrchu rastlinných pletív, ktoré chráni preventívne. Druhá časť je prijímaná rastlinou a je rýchlo systémovo akropetálne šírená. Kuratívne a eradikatívne pôsobenie inhibuje rast klíčiacich spór, sporangií a mycélia. Zabraňuje tvorbe haustórií a redukuje sporuláciu. Iprovalicarb má významný antisporulačný účinok do 72-96 hodín po vzniku infekcie peronospóry viniča. Je vhodný najmä na preventívne použitie, v prípade silnejšieho infekčného tlaku pôsobí kuratívne do 10-14 dní po vzniku infekcie. Iprovalicarb sa používa kuratívne a eradikatívne v kratších aplikačných intervaloch po nepokrytej infekcii alebo infekčnej perióde peronospóry viniča.

Účinná látka folpet patrí medzi ftalimidy (FRAC kód č. M 4). Pôsobí viacbodovo v procese dýchania, permeability bunkových stien a delení buniek. Inhibuje klíčenie spór a potlačuje rast mycélia, účinkuje preventívne a kontaktne, preto je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie ošetrovaných rastlín.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Peronospóra viniča, pleseň sivá, biela hniloba

Dávkovanie:
2,25 – 3,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.