Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CARIAL FLEX obsahuje dve účinné látky: mandipropamid a cymoxanil.

Účinná látka mandipropamid patrí do skupiny amidov karboxylových kyselín. Mandipropamid má
preventívny a čiastočne kuratívny účinok. Jeho preventívny účinok spočíva v potlačení klíčenia spór,
čím zabraňuje prieniku patogéna do pletiva rastliny. Kuratívny účinok spočíva v inhibícii rastu
mycélia, tvorby haustórií a redukcii sporulácie. V rastlinách sa šíri translaminárne (prípravok sa
dostane z vrchnej strany listu cez pletivo aj na neošetrenú, spodnú stranu listu). Mandipropamid má
vysokú afinitu k voskovej vrstve rastlinného povrchu, na ktorú je schopný sa rýchlo naviazať
a akonáhle postrek zaschne, stáva sa odolným proti zmytiu dažďom.

Účinná látka cymoxanil zo skupiny acetamidov potlačuje mnohé životne dôležité funkcie plesní ako
je bunkové dýchanie, syntéza aminokyselín a permeabilita bunkovej steny. Po aplikácii rýchle preniká
do rastlinného pletiva a rovnomerne sa v rastline rozmiestňuje. Vďaka preventívnemu a kuratívnemu pôsobeniu má cymoxanil evidentný účinok proti napadnutiu stonky a bráni latentnej infekcii plesni zemiakovej.

Prípravok CARIAL FLEX umožňuje vďaka kombinácii týchto účinných látok časovo flexibilné použitie i pri existujúcom napadnutí plesňou zemiakovou.

Použitie:
Zemiak

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Pleseň zemiaková

Dávkovanie:
0,6 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.