Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CANTUS je systémovo pôsobiaci fungicíd s účinnou látkou boscalid, patriaci do skupiny
anilidov, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná
akropetálne pletivami rastlín.

Prípravok CANTUS zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej
látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je
súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré
vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka
v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok
pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových
a životných pochodov bunky.

Prípravok CANTUS sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti plesni sivej (Botrytis
cinerea) na viniči a proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) na repke.

Použitie:
Vinič, repka olejná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Pleseň sivá, biela hniloba

Dávkovanie:
12 g/100m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.