Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok sa vyznačuje preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti hubovým chorobám. Vo viniči účinkuje proti múčnatke (Uncinula necator) a peronospóre (Plasmopara viticola).

Prípravok zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Štádium klíčenia spór je obzvlášť citlivé na pyraclostrobín.

Účinná látka pyraclostrobin je fungicídna látka zo skupiny strobilurínov, ktorá je po aplikácii prijímaná ošetrenými časťami rastlín a má lokálne systemický a translaminárny účinok. Môžu tak byť zachytené aj štádiá húb v hlbších vrstvách rastlinných pletív. Účinok je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča, peronospóra viniča

Dávkovanie:
20 g/100 m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.