Obchod

Pôsobenie prípravku:
Clofentezine, účinná látka prípravku APOLLO 50 SC, je špecifický kontaktný akaricíd, ktorý ničí
vajíčka a najmladšie pohyblivé štádia roztočcov. Mechanizmom účinku je inhibícia rastu roztočcov.
Neúčinkuje na dospelé jedince.

APOLLO 50 SC má dobrý reziduálny účinok a je vhodný pre integrované systémy ochrany rastlín.

Použitie:
Jabloň, hruška, čerešňa, višňa, okrasné rastliny, okrasné dreviny

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Roztočce

Dávkovanie:
0,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.