Obchod

Pôsobenie prípravku:
Fungicídny prípravok AGROZOL vo forme vodnej emulzie typu olej:voda zo skupiny triazolov určených na ochranu obilnín, viniča, repky ozimnej a repky jarnej.

Prípravok AGROZOL obsahuje účinnú látku tebuconazole. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov v hubových patogénoch a zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Má dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, vinič, repka ozimná, repka jarná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, múčnatka viniča, fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková

Dávkovanie:
0,4 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.