Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ZUMBA pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko
po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a stoniek
a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované spravidla v rozmedzí 14-21 dní po aplikácii.

Prípravok ZUMBA preniká do rastlín cez listy, účinná látka je v rastline translokovaná. Účinkuje ako inhibítor acetolaktát syntázy (ALS) tým, že inaktivuje ALS enzým.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, rumany, rumanček kamilkový, pichliač roľný, mak vlčí, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, úhorník liečivý, ambrózia palinolistá

Stredne citlivé buriny: fialky, veroniky a hluchavky

Dávkovanie:
0,08 – 0,1 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.