Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ZEAL urýchľuje prírastok biomasy v počiatočnej fáze pestovania kukurica, a to v nadzemnej časti aj v koreňoch. Zaisťuje optimálnu výživu rastlín a dobrú vitalitu vo fáze predchádzajúcej kvitnutiu, ktorá rozhoduje o veľkosti budúceho výnosu a kvality osivovej kukurice

Zloženie:
Obsah živín:
– molybdén (Mo) rozpustný vo vode 0,02 %
– fosfor (P2O5) 8,5 %
– zinok (Zn) rozpustný vo vode 1,98 %
– GA 142 filtrát morských rias
– pH 3,64 – 4,14

Použitie:
Osivová kukurica, kukurica na zrna a siláž, cukrová kukurica

Dávkovanie:
2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.