Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok XILON je širokospektrálny fungicídny biologický prípravok s účinnou látkou –
mikroskopickou hubou Trichodermaasperellumkmeň T-34, s viacerými mechanizmami účinku.
Po aplikácii v oblasti koreňového systému rastlín nie je absorbovaný rastlinou. V blízkosti koreňovej sústavy kolonizuje externé časti rastlín (rhizosféra, fylosféra) a konkuruje rastlinným patogénom tak, že absorbuje z pôdy dôležité živiny syntézou chelátov. Zároveň tak podporuje rast rastlín a absorpciu minerálov, najmä v obmedzených podmienkach.

Použitie:
Slnečnica, sója, kukurica

Spektrum účinnosti:
Biela hniloba, fuzariózy

Dávkovanie:
10 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.