Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok VINTEC je určený proti patogénom Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremoniumaleophilum, ktoré sú súčasťou komplexu pôvodcov syndrómu predčasného hynutia viniča tzv. ESCA (u mladého viniča do 3 rokov známa aj ako Petriho choroba).

Prípravok VINTEC ako účinnú látku obsahuje hubu Trichoderma atroviride, ktorá sa prirodzene vyskytuje v pôde a svojím antagonistickým účinkom bráni rozvoju pôvodcov syndrómu ESCA. Prípravok účinkuje len preventívne.

Použitie:
Vinič

Spektrum účinnosti:
ESCA – odumieranie viniča (Petriho choroba)

Dávkovanie:
200 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.