Obchod

Pôsobenie prípravku:
Pomocný rastlinný prostriedok VERMIFIT A je výluh z vermikompost kalifornských dážďoviek určené na aplikáciu na list. Obsahuje biologicky aktívne látky, napr. Enzýmy, organické kyseliny a aminokyseliny a ďalšie látky, ktoré priaznivo ovplyvňujú vitalitu rastlín, vyzrievanie a kvalitu produkcie a pomáhajú prekonávať fyziologický stres. Neobsahuje rastlinné živiny v účinnom množstve, nenahrádza základné hnojenie!

V prípade viniča pôsobí VERMIFIT A priaznivo na vyváženosť kyselín, cukornatosť, zvýšenie výnosu

Použitie:
Vinič, zelenina

Spektrum účinnosti:
Vitalita rastlín, vyzrievanie a kvalita produkcie

Dávkovanie:
4,0 – 6,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.