Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TUBOSAN obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, ktorá patrí do skupiny
DMI fungicídov.

Tebuconazole pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolu. Je prijímaný listami a stonkami rastlín a potom je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Pretože účinná látka má iba nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu vo vrcholových častiach rastliny, dochádza k rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti sa pohybuje v rozmedzí 3–4 týždňov po aplikácii.

Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. V repke ozimnej účinkuje proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), černi repkovej (Alternaria brassicae) a proti fómovému černaniu stoniek (Phoma lingam).

Prípravok vykazuje aj rastovo regulačný efekt, ktorý v prípade jesenného použitia zabraňuje vybiehaniu rastlín, čím zvyšuje odolnosť repky ozimnej a zabezpečí jej lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

Použitie:
Pšenica ozimná, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Hrdze, biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek

Dávkovanie:
0,8 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.