Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TRISTAR 50 SG je selektívny herbicíd so systémovým účinkom. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prípravok ničí mnoho druhov jednoročných dvojklíčnolistových burín. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

Použitie:
Pšenica ozimná, tritikale, jačmeň jarný

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Pšenica ozimná, tritikale:
TRISTAR 50 SG 30 g/ha

Citlivé buriny – kapsička pastierska, veronika roľná, hviezdica prostredná, nevädza poľná
Stredne citlivé buriny – pichliač roľný, fialka roľná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý
Odolné buriny – lipkavec obyčajný

TRISTAR 50 SG 40 g/ha

Citlivé buriny – pichliač roľný, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý
Stredne citlivé buriny – fialka roľná
Odolné buriny – lipkavec obyčajný

TRISTAR 50 SG 25 g/ha (Tank Mix spolu GALAPER 200 EC/ HERBISTAR 200 EC)

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, veronika roľná, lipkavec obyčajný
Stredne citlivé buriny: fialka roľná

Jačmeň jarný:
TRISTAR 50 SG 25 g/ha

Citlivé buriny – kapsička pastierska, hviezdica prostredná
Menej citlivé buriny – fialka roľná, peniažtek roľný, mrlík biely, parumanček nevoňavý, nevädza poľná, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný

TRISTAR 50 SG 30 g/ha

Citlivé buriny – parumanček nevoňavý, nevädza poľná
Menej citlivé buriny – fialka roľná, lipkavec obyčajný, peniažtek roľný, mrlík biely, hluchavka objímavá

Dávkovanie:
25 – 40 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.