Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TREND 90 je tekutý zmáčateľný prípravok vo forme koncentrátu pre riedenie vodou určený na kombinácie s prípravkami na ochranu rastlín.

Prípravok TREND 90 zlepšuje zmáčavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje tak ľahšiu penetráciu
použitých herbicídov do rastlín.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie zmáčavosti postrekovej kvapaliny

Dávkovanie:
0,05 – 0,1 %/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.