Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TREBON OSR je insekticíd s dotykovým a požerovým účinkom, ktorý pôsobí proti hryzavému hmyzu.

Účinná látka etofenprox patrí k pyretroidom a má tak ako väčšina pyretroidov neurotoxický účinok – vyvolávanie dlhodobých nervových impulzov. U hmyzu vedie tento vplyv k pretrvávajúcej excitácii, vyčerpaniu a následnej smrti. Tento efekt nastáva veľmi rýchlo (knock-down effect). Etofenprox tiež vykazuje nižšiu metabolickú rezistenciu než väčšina ostatných pyretroidov (nižší rezistenčný faktor), a preto je použiteľný i na hubenie rezistentných populácií blyskáčika repkového. Prípravok TREBON OSR účinkuje i pri nízkych teplotách, ktoré sa pravidelne vyskytujú skoro na jar.

Použitie:
Repka ozimná, repka jarná

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, blyskáčik repkový

Dávkovanie:
0,2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.