Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TRATON SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny účinkujúce ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde.

Obidve účinné látky v prípravku TRATON SX veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: kapsička pastierska, pichliač roľný, konopnica napuchnutá, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí, horčiak štiavolistý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, výmrv repky, zemedym lekársky, fialka roľná, pohánkovec ovíjavý (do fázy 4 listov)

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík biely a mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá

Dávkovanie:
45 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.