Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 obsahuje účinnú látku glyfosát, ktorá je prijímaná listami. Prípravok pôsobí neselektívne ako listový systémový herbicíd proti širokému spektru jednoročných a viacročných burín vrátane pýru plazivého, pichliača roľného a mlieča roľného. V rastlinách sa rýchlo šíri. Po aplikácii na list aktívne rastúcich burín je Touchdown System 4 translokovaný do koreňov, stolónov, odnoží, čo vedie k totálnemu zničeniu rastliny. Preto je dôležité, aby buriny dosiahli dostatočnú plochu povrchu listov, zaisťujúcu vstrebávanie prípravku.

Optimálna doba pre aplikáciu proti trvácim burinám je tesne pred alebo na začiatku kvetu. K dosiahnutiu dostatočnej translokácie prípravku Touchdown System 4 do odnoží, je vždy treba počítať s kultiváciou najskôr týždeň po aplikácii. U väčšiny trvácich burín je treba počkať s kultiváciou minimálne 7 dní. Pri kontakte s pôdou sa inaktivuje.

Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

Použitie:
Jadroviny, jahoda, kôstkoviny, kukurica, lesné škôlky a kultúry, lúky, nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky, obilniny, orná pôda, strnisko, pastviny, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, slnečnica, sója, vinič, železnice, zemiak

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Jednoklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, mlieč, nežiadúca vegetácia, obnova TPP, pichliač roľný, pňové a koreňové výmladky, púpava lekárska, pupenec roľný, pýr plazivý, trváce buriny, turanec kanadský, zárazovec konáristý

Dávkovanie:
20 – 60 ml/100m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.