Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TOPREX má fungicídny morforegulačný účinok. V repke sa používa na ochranu protihubovým chorobám a na reguláciu rastu repky.

Účinná látka difenoconazole pôsobí systémovo s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je prijímanýlistom. Difenoconazole pôsobí ako inhibítor demetylácie v procese biosyntézy ergosterolu, čím sazastavuje rast mycélia. V rastlinách sa šíri akropetálne a translaminárne.

Účinná látka paclobutrazol pôsobí ako regulátor rastu a vývoja rastlín. Paclobutrazol v rastlináchinhibuje biosyntézu giberelínu a sterolu, a tým i rýchlosť bunkového delenia. Ošetrené rastliny súnižšie, kompaktnejšie. Je prijímaný listami, stonkou a koreňmi a translokuje sa do rastúcich subapikálnych meristémov. Šíri sa xylémom.

Použitie:
Repka jarná, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Fómová hniloba repky

Dávkovanie:
0,35 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.