Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TOLUREX 50 SC je selektívny, nesystémový herbicíd prijímaný koreňmi aj listami rastlín a preto môže byť aplikovaný preemergentne (PRE) a postemergentne (POST). V prípade PRE aplikácie je herbicídny účinok priaznivo ovplyvňovaný zrážkami po aplikácii, dostatočnou pôdnou vlhkosťou a dobre pripraveným pozemkom bez hrúd. Vysoký obsah organickej hmoty alebo ílovitých častíc a zvlášť veľká hrudkovitosť pri PRE aj POST aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Použitie:
Jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, mrlík biely, konopnica napuchnutá, hluchavky, rumanček kamilkový, ruman roľný, parumanček nevoňavý, stavikrvy, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, kolenec roľný, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná

Odolné buriny: trváce dvojklíčnolistové buriny a trávy

Dávkovanie:
1,5 – 3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.