Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TOIL je pomocný prípravok – adjuvant. Po zmiešaní s vodou vytvorí emulziu, čím zníži úlet aplikačnej kvapaliny, zabezpečí rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu, zvýši absorpciu
účinných látok do rastliny.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
0,5 %/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.