Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TOFINO je granulovaný kontaktný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu.

Produkt obsahuje účinnú látku tefluthrin – syntetický pyrethroid. Na hmyz pôsobí ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy interagujú so sodíkovými kanálmi v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, a silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti pôdnym škodcom.

Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

Použitie:
Kukurica

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Drôtovce, kukuričiar koreňový

Dávkovanie:
7,0 – 12 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.