Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TEFLIX je granulovaný kontaktný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku tefluthrin – syntetický pyrethroid. Na hmyz pôsobí ako dýchací, dotykový a požerový jed.

Pyrethroidy interagujú so sodíkovými kanálmi v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos
elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, a silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti pôdnym škodcom. Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

Použitie:
Kukurica

Spektrum účinnosti:
Kukuričiar koreňový, drôtovce

Dávkovanie:
7 – 12 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.