Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TEBUSHA 25% EW obsahuje účinnú látku tebuconazole.

Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov v hubových patogénoch a zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Má dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Použitie:
Jačmeň jarný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale, vinič, repka ozimná, repka jarná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, hrdza jačmenná, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná, hrdza ražná, múčnatka viniča, fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková

Dávkovanie:
0,4 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.